OMAN SEURAN ANALYYSI

19.9.2007

Kokkolan Veikot haluaa kehittää seuran toimintaa tekemällä "Oma seura analyysin". Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva tai muuten seuran toiminnasta kiinnostunut voi vaikuttaa vastaamalla oheiseen kyselyyn. Vastausaikaa on vuoden 2007 loppuun asti. Kyselyn paperiversiota löytyy seuran toimistosta. Tulokset saadaan käyttöön vuoden 2008 alussa ja pyritään ottamaan huomioon toimintaa suunniteltaessa.

”Kättäpitempää” seuran toiminnan kehittämiseen 

Oman Seuran Analyysi (OSA) on SLU:n kehittämä seurojen järjestötoiminnan itsearviointiin tarkoitettu verkkotyökalu. OSA:n tarkoituksena on tuottaa seurakehittäjälle, seuran toimihenkilöille sekä seuran päättäjille aineistoa oman työnsä tueksi. Kyselyssä seuran jäsenet ja keskeiset sidosryhmät arvioivat seuratoiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä antaen näin palautetta seuran toiminnasta. Tämän lisäksi vastaajat voivat kertoa oman näkemyksensä seuratoiminnan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkatekijöistä sekä visionsa seuransa tulevaisuudesta.

 Helppo ja nopea toteuttaa

 OSA-kyselyyn vastaaminen on todella nopeaa ja helppoa.  Vastaaminen vie aikaa arvioilta vain 15-20 minuuttia ja on täysin luottamuksellinen. Kyselyn vastausten perusteella seura saa käyttöönsä yli 10 -sivuisen raportin, jonka avulla seura voi käydä KePLi:n seurakehittäjän kanssa palautekeskustelun sekä ideoida mahdollisia kehittämis- ja parannushankkeita seurassa.

 

Voit vastata kyselyyn tästä. Avain kyselyyn on "kveikot".