Tävlingsinformation

Tävlingen börjar onsdagen den 15.3.2023 Kl. 11.00


Adress: Skidvägen 7, Karleby
Parkering: Parkering ordnas vid Köukar skidcentrums P-område


Skidteknik: Fristil
Klasser och sträckor: 

D8(födda 2015) 1 km, D9 1km, D10 1km, D11 2km D12 2 km, D13 2 km, D14 3 km, D15 5 km, D16 5 km, D18 5 km, D20 5 km, H8(födda 2008) 1km, H9 1km, H10 1 km, H11 2 km, H12 2 km, H13 3 km, H14 3 km, H15 5km, H16 5 km, H18 5 km, H20 5 km.


Köldgräns: -15 grader
Tävlingskansli: Skidstuga vid Köukar skidcentrum. Öppnar på tävlingsdagen kl. 8.00.
Tävlingsnummer: Nummerlapparna är sorterade kommunvis i påsar. Nummerlapparna hämtas från tävlingskansliet. Tävlingsnumrorna återlämnas i en låda vid målområdet genast efter målgång. För
icke-returnerad tävlingsnummer debiteras 50 euro.
Resultatservice: Resultaten är tillgängliga strax efter att respektive klass är färdig.
Testning av skidor och uppvärmningsområde: Sker på utmärkt område i närheten av stadion.
Bekanta sig med banorna: Fritt att bekanta sig med tävlingsbanorna före första start. Under tävlingen kan man ännu bekanta sig med banorna, men då ENDAST i skidriktning och utan att störa eller blockera tävlanden. Testning av skidor på tävlingsbanan under tävlingens gång är strängt förbjudet.
Spårkarta: Finns på tävlingsdagen vid anslagstavlan vid tävlingsplatsen. De tävlande är själva ansvariga för att de skidar rätt sträcka.
Startlistor: På tävlingsdagen vid anslagstavlan på tävlingsplatsen samt i förväg på tävlingarnas webbsida.
Prisutdelning: På tävlingsplatsen klasserna D/H8 – D/H12 samt resterande klasser efter tävlingarnas slut. De 10 bästa i varje klass får pris.
Omklädningsrum och tvättmöjligheter: På tävlingsplatsen finns varma omklädningsrum med dusch och bastu. Även Kipparihallens omklädningsrum med dusch är tillgängliga. Kipparihallen
finns belägen invid Stenhagens skola där även lunchen serveras.
Matservice: Vid Stenhagens skola kl. 12-15. Adress: Granvägen 3, Karleby. Parkering vid Kipparihallens P-område. Matbiljetter delas ut i samband med tävlingsnumren. Matbiljetterna finns i samma påse som tävlingsnummren kommunvis. Matbiljetter åt andra än tävlanden 8€/st beställs i samband med anmälan.
I skidstugan finns café och på utsidan korvförsäljning.
Första hjälp: Utbildad Första hjälppersonal dejourerar vid stadion och i närheten av skidstugan.
Förfrågningar: Tero Hautamäki 050-5576542